Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) aşağıda belirtilen şartlara ve koşullara (“Şartlar”) uymanız koşuluyla size bu siteyi sunmaktadır. Bu siteyi kullanarak, işbu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Şartlardan herhangi birinin bağlayıcılığını kabul etmiyorsanız, lütfen işbu siteyi kullanmayınız. Bu şartlarla ilgili sorularınız için lütfen ozgurtasarim@outlook.com mail adresimizden iletişime geçiniz.

GENEL KULLANIM KISITLAMALARI

ÖZGÜR TASARIM telif hakkına tabi eser niteliği taşıyan ve bu sitede bulunan materyallere ilişkin tüm hak ve tasarruf hakkına sahiptir. ÖZGÜR TASARIM bu materyalleri yalnızca işbu ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) web sitesi ile etkileşiminiz ile bağdaşmış amaçlar doğrultusunda sadece kişisel bilgisayarınızda kullanmanız ve görüntülemeniz için size sınırlı, şahsi, münhasır olmayan ve devredilmesi mümkün olmayan bir lisans vermektedir. Burada belirtilenler haricinde, materyalleri herhangi bir şekilde kopyalama, indirme, görüntüleme, icra etme, çoğaltma, dağıtma, değiştirme, düzeltme, tadil etme ve genişletme hakkına sahip değilsiniz. Bu sınırlı lisans, işbu Şartlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde tarafınıza bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak feshedilir. Fesih halinde indirdiğiniz ve bastırdığınız tüm materyalleri derhal imha etmelisiniz. Siteye ve herhangi bir materyale ilişkin olarak hiçbir hak, mülkiyet hakkına ve tasarruf hakkına (ve hiçbir telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet haklarına dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahip olmayıp, ÖZGÜR TASARIM’ın önceden yazılı izni olmaksızın bu Site, başka herhangi bir sunucu veya internet tabanlı cihaz üzerinden erişim sağlanabilen veya yer alan materyalleri “bir çerçeveye oturtup” “taklit etmemeyi” kabul etmektesiniz. 
     ÖZGÜR TASARIM, gönderilerinizi düzenli olarak takip etmez, ancak bu şekilde davranabilme hakkını saklı tutar. Ancak, sanal hayat içerisinde doğru ve dürüst bir vatandaşa yakışır davranışları teşvik etme amacımız kapsamında, ÖZGÜR TASARIM işbu Site ve Hizmetlerin uygunsuz kullanıldığını fark ettiği takdirde tamamen kendi takdirine bağlı olarak, duruma uygun gördüğü şekilde müdahale edebilir. ÖZGÜR TASARIM’ın yasadışı kabul edilebilecek işlemler ile bu tür fiillere ilişkin aldığı haberleri kolluk kuvvetlerine bildirme hakkına sahiptir. Talep edildiğinde ÖZGÜR TASARIM, internet üzerindeki yasadışı faaliyet iddiası soruşturmalarında kolluk kuvvetleriyle tam bir işbirliği içerisinde hareket edecektir. ÖZGÜR TASARIM’ı söz konusu gönderilerinizden doğan tüm zarar, masraf, hasar, talep, (avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) dava ve yükümlülüklere karşı tazmin etmeyi ve bunlardan koruyup zararsız tutmayı kabul edersiniz. Ancak, ÖZGÜR TASARIM herhangi bir tazminat, idari ceza ve benzeri bir tutarı ödemekle sorumlu tutulduğu takdirde, ÖZGÜR TASARIM söz konusu tazminatlar, idari cezalar ve diğer yaptırımların ödenmesi hususunda size rücu etme hakkını saklı tutar.

KULLANILABİLİRLİK

     Bir bölgede sunulan Hizmetler, kullanılabilirlik, yerel ve bölgesel yasalar, sevkiyat ve başka sebepler nedeniyle başka bölgelerden farklı olabilir. ÖZGÜR TASARIM, kullanıcıların başka bir bölgedeki kullanıcılarla aynı Hizmeti alabileceğine dair hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz ve Türkiye dışındaki bir kullanıcının Türkiye’de sunulan bir Hizmete yönelik olarak sipariş verme girişiminde bulunduğunda ÖZGÜR TASARIM kullanıcının siparişini iptal edebilir.

BAĞLANTILAR

     ÖZGÜR TASARIM’dan Üçüncü Taraf Web Sitelerine 
     İşbu ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) web sitesini kullanırken, bu sitenin destekleyicilerinin, üyelerinin ve reklam verenlerinin özendirmelerine iştirak edebilir, bunlarla iletişime geçebilir veya bunlardan mal veya hizmet satın alabilirsiniz. Herhangi bir mal ve/veya hizmetin teslimi ve ödemesi de dâhil olmak üzere, bu tür yazışma, reklam, satın alma işlemi ve özendirmeler ile bu yazışma, satın alma işlemi ve özendirmelerle bağlantılı tüm diğer şart, koşul, taahhüt ve beyanlar yalnızca siz ve ilgili üçüncü şahıs arasındadır. ÖZGÜR TASARIM’ın sizinle üçüncü şahıslar arasındaki bu yazışma, satın alma işlemi ve özendirmelere ilişkin hiçbir yükümlülük, mesuliyet ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektesiniz. 
     Bu sitede, ÖZGÜR TASARIM’ın kontrolü ve muhafazası altında olmayan Dünya Çapında Ağ üzerindeki diğer web sitelerine bağlantı linki verilmiş olabilir. Bu linkler, ÖZGÜR TASARIM’ın bu web sitelerini onayladığı anlamına gelmez. ÖZGÜR TASARIM’ın bu linkleri sadece kolaylık olması amacıyla verdiğini ve ÖZGÜR TASARIM’ın bağlantı kurabileceğiniz bu web sitelerinde gösterilen içerik veya linklerden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Bu web sitelerine erişiminize ilişkin risklerin size ait olduğunu kabul etmektesiniz. 
     Üçüncü Şahıs Web Sitelerinden ÖZGÜR TASARIM’a 
     Üçüncü şahısların (“bağlantı sağlayan taraf”) ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) web site(lerine)sine sağladığı tüm linkler ÖZGÜR TASARIM tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Söz konusu onayın verilebileceği linklerin ve bunların bağlantı sağladığı sayfaların aşağıda belirtilen hususları içermemesi gerekmektedir. 

* ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) web sitesindeki her türlü sayfa veya materyal etrafında çerçeve yaratmak veya ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) web sitesinde bulunan her türlü materyalin görünümünü veya görsel tanıtımını herhangi bir şekilde değiştiren farklı teknikleri kullanmak,

* ÖZGÜR TASARIM ürün ve hizmetleri ile rekabet eden ürün ve hizmetleri karşılaştırmak,

* ÖZGÜR TASARIM’ın ayrıca yazılı bir izni olmaksızın, ÖZGÜR TASARIM (“www.ozgurtasarim.com.tr”) web sitesinde bulunan her türlü materyali ve diğer kuruluşların her türlü logo veya ticari markalarını kopyalamak,

      * ÖZGÜR TASARIM ile olan ilişkisini gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtmak,

      * Herhangi bir şekilde ÖZGÜR TASARIM’ın bağlantı sağlayan tarafı, bağlantı sağlanan web sitesini veya bağlantı sağlayan tarafın hizmet veya ürünlerini veya bu kapsamdaki tekliflerini onayladığı veya doğruladığını ima etmek,

      * ÖZGÜR TASARIM’a yönelik olarak hatalı ve gerçeğe aykırı bir izlenim uyandırmak veya ağ içerisindeki diğer kuruluşların adı ve ticari markalarına ilişkin olan portföye zarar vermek,

      * Kötüleyici, tehdit edici, rahatsız edici, saygısız, saldırgan, şiddeti çağrıştırıcı veya her tür uygulanabilir hukukun ihlaline sebebiyet verebilecek veya ihlal edilmesini teşvik edecek içeriğe sahip olmak,

      * Müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli materyalleri barındırmak,

      * Bütün yaş gruplarına hitap edebilecek içeriğe sahip olmamak.

     Bu siteye link verilmesine izin verilmesinin bir şartı olarak, bağlantı sağlayan taraf, ÖZGÜR TASARIM’ın kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman bu siteye link verilmesi için verdiği izni iptal edebileceğini kabul eder. Bu durumda, bağlantı sağlayan taraf, bu web sitesine verilen tüm linkleri derhal kaldırmayı kabul eder. 
     Bu siteye bağlantı vererek, bağlantı sağlayan taraf, ÖZGÜR TASARIM’ı söz konusu linkten doğan tüm zarar, masraf, hasar, talep, (avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) dava ve yükümlülüklere karşı tazmin etmeyi ve bunlardan koruyup zararsız tutmayı kabul eder. ÖZGÜR TASARIM, verilen bağlantı ve söz konusu linkin kullanımıyla ilgili olarak her türlü mahrum kalınan kâr, fiili, normatif, doğrudan, dolaylı, yansıma, mevcut, müstakbel veya muhtemel zararlara ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmez. ÖZGÜR TASARIM, bu linklere ilişkin açık veya örtük hiçbir taahhütte bulunmaz.

Gizlilik

     ÖZGÜR TASARIM bilgi toplarken bunu, muhtelif zamanlarda yenilemeye tabi tutulabilecek Gizlilik Beyan’ına uygun olarak gerçekleştirir.

SORUMLULUK REDDİ

     Bu sitenin kullanımına ilişkin riskler size aittir. Bu site, sitede bulunan materyallerin kalitesini etkileyebilecek hata ve yanlışlar içerebilir. Bu materyaller ÖZGÜR TASARIM tarafından tamamen veya kısmen bağımsız olarak doğrulanmamıştır. ÖZGÜR TASARIM, bu materyallerin doğruluk veya zamanlamasına dair herhangi bir taahhütte bulunmaz. ÖZGÜR TASARIM’ın, ister ÖZGÜR TASARIM ister üçüncü şahıslar tarafından temin edilmiş olsun, materyallerin içerdiği hata ve eksikliklere ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
     BU SİTE TARAFINIZA, HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN, “OLDUĞU GİBİ” VE “OLDUĞU YERDE” TEMİN EDİLMEKTEDİR. ÖZGÜR TASARIM, KENDİ VE BU SİTEYE MATERYAL, HİZMET VEYA İÇERİK SAĞLAYAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ADINA, BU SİTEDE BULUNAN HERHANGİ BİR MATERYAL, BİLGİ, ÜRÜN VEYA HİZMETİN KALİTESİ, UYGUNLUĞU, DOĞRULUĞU, GERÇEKLİĞİ VEYA EKSİKSİZLİĞİ DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BU SİTE İLE BAĞLANTILI HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ. TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİNE İLİŞKİN ZIMNİ TAAHHÜTLER DE DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KANUNDAN VEYA DİĞER SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HİÇ BİR KOŞUL, TAAHHÜT VE BEYANDA BULUNULMAMAKTADIR. ÖZGÜR TASARIM’A BU TÜR ZARARLARIN OLASI OLDUĞU DAHA ÖNCE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ; ÖZGÜR TASARIM, SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI, BU SİTEYİ VE KULLANIMINIZ VEYA BU SİTEYİ KULLANAMAMANIZ NEDENİYLE BU SİTE VE HİZMETLERDEN DOĞAN VE BUNLARLA BAĞLANTILI MAHRUM KALINAN GELİR, KÂR, FİİLİ, NORMATİF, DOĞRUDAN, DOLAYLI, YANSIMA, MEVCUT, MÜSTAKBEL VEYA MUHTEMEL ZARAR DA DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİÇBİR ZARARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR. 
     İSTER SÖZLEŞME, YÖNETMELİK, TAZMİN HUKUKU YA DA BAŞKA TÜRLÜ GEREKÇELERE DAYALI OLSUN, YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR.

YANLIŞLIK VE HATALAR

     Bu Site ’de bulunan ürünlere ilişkin açıklama, resim ve diğer tasvirlerde yanlışlık ve hatalar bulunabilir. ÖZGÜR TASARIM’ın, bu bilgilerin doğruluk ve eksiksizliğine ilişkin hiçbir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Bu Site ’de bulunan ürünlerin fiyat ve mevcudiyeti sadece ÖZGÜR TASARIM’ın takdirine bağlı olarak her zaman ve size haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
     ÖZGÜR TASARIM, bu Sitede hatalı fiyatla listelenen ürünlere yönelik verilmiş her türlü siparişi ret ve iptal etme hakkına sahiptir. ÖZGÜR TASARIM’ın işbu hakkını, söz konusu sipariş onaylanmış ve kredi kartınızdan ilgili tutarın çekimi gerçekleştirilmiş olsun veya olmasın kullanma hakkını haizdir. Siparişiniz iptal edilmiş olmakla birlikte kredi kartınızdan bir çekim yapılması halinde, söz konusu tutar ÖZGÜR TASARIM tarafından derhal kredi kartı hesabınıza iade edilecektir.

YEREL YASALAR; İHRACAT DENETİMİ

     Bu Sitenin kontrol ve işletimi ÖZGÜR TASARIM ’a ait olup, ÖZGÜR TASARIM söz konusu kontrol ve işletimi Türkiye Cumhuriyeti İstanbul ilinde bulunan merkezinden sağlamakta ve materyallerin uygunluğu ve diğer yerlerde kullanılabilirliğine ilişkin hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Sitede bulunan tüm pazarlama ve özendirme materyalleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik birey, şirket ve diğer kuruluşlara yöneliktir. Bu Siteyi Türkiye Cumhuriyeti dışından kullanmaktaysanız, ihracat ve ithalat düzenlemeleri dâhil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve geçerli yerel yasalara uygunluk tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

KULLANIM ŞARTLARININ REVİZYONU

     ÖZGÜR TASARIM, işbu Şartları, herhangi bir bildirimde bulunmadan bu sayfayı güncellemek suretiyle dilediği zaman revize edebilir. Söz konusu bildirimden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, revize edilen Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir.GEÇERLİ YASALAR
     Bu Şartlarla ilgili tüm davalar, seçme şansı olmaksızın ve farklı yargı yetki alanlarının kanun ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İşbu Şartlar ve/veya bu Siteyi kullanımınızdan doğan ve bununla ilgili tüm ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Kartal Mahkemelerinin yargılama yetkisine tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.

İZİNSİZ FAALİYETLER

     İşbu Site ’de bulunan gönderiler ve işbu Site ’de bulunan materyallerin izin kullanımı telif hakkı hukukunu, marka hakkı hukukunu, gizlilik ve yayınlama hukukunu, bir takım iletişim düzenlemelerini ve diğer uygulanabilir kanun ve yönetmelikleri ihlal edebilir. İşbu Site ve Hizmetleri kullanımınız sırasındaki işlemleriniz veya kullanıcı adı ve şifrenizi kullanan şahısların işlemleri tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Aynı şekilde, ÖZGÜR TASARIM’ı ve Ağ ’da bulunan diğer kuruluşlar ile bunların ilgili memur, yönetici, çalışan, iştirak, temsilci, lisan sör ve iş ortaklarını her tür uygulanabilir hukuku veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden işbu Site ’yi kullanımınız veya kullanıcı adı ve şifrenizi kullanan tüm şahısların kullanımıyla (gönderiye ilişkin olarak sizin dâhiliniz olmasa dahi) bağlantılı, bundan doğan ve veya bunlardan kaçınmak amacıyla herhangi bir şekilde maruz kalınan, talep ve iddia edilen tüm iddia, talep, dava, masraf, zarar, yükümlülük ve giderlere (yasal harçlar masraflar ve avukatlık ücretleri de da dâhil) karşı savunup tazmin etmeyi ve bunlardan beri kılmayı kabul etmektesiniz. Ancak, ÖZGÜR TASARIM’ın herhangi bir tazminat, idari ceza veya benzeri bir tutarı ödemekle yükümlü tutulması halinde, ÖZGÜR TASARIM söz konusu tazminat, idari ceza ve diğer yaptırımların ödenmesi hususunda size rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.